Privacy beleid

EVPvertrouwenswerk, gevestigd aan Stinsenwei 36, 8571 RJ te Harich met het KvK-inschrijfnummer 76975061, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

www.evpvertrouwenswerk

0031 6 41849824

info@evpvertrouwenswerk.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afkomstig doordat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten en deze zelf hebt verstrekt.  Dit kan door het achterlaten van persoonsgegevens op onze website middels het contactformulier. 

Onze website en of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming bijzondere of gevoelige informatie hebben verzameld neem dan contact met ons op via bovenstaand emailadres, dan verwijderen wij deze informatie. 

EVPvertrouwenswerk verwerkt persoonsgegevens op grond van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, namelijk dat EVPvertrouwenswerk wettelijk verplicht is gegevens te verwerken waaronder de belastingdienst. 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk en wordt alleen gebruikt om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verstrekking aan derden vindt uitsluitend plaats indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

EVPvertrouwenswerk maakt gebruik van cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, maar ook om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EVPvertrouwenswerk.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evpvertrouwenswerk.nl 

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Zorg ervoor dat uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) maar ook de strook met nummers onderaan het paspoort niet meer zichtbaar zijn. Dit is mogelijk door het geheel zwart te maken ter bescherming van de privacy. Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken. Wilt u meer weten over uw rechten ga dan naar https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl

EVPvertrouwenswerk neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met  info@evpvertrouwenswerk.nl 

EVPvertrouwenswerk kan deze privacyverklaring aanpassen, wij raden u aan om geregeld deze verklaring te raadplegen zodat u op de hoogte blijft.