Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen gaan ten koste van uw medewerkers en of uw organisatie. Het van belang om hier aandacht  voor te hebben en hier bewustwording voor te creëren.  Voorkomen is immers altijd beter dan achteraf herstellen. Dan zijn er al mensen beschadigd.

Het doel van  een vertrouwenspersoon is om bij te dragen aan een werkomgeving waarin werknemers zich veilig voelen en hierdoor optimaal kunnen functioneren. 

De vertrouwenspersoon heeft 3 hoofdtaken:

  1. Opvangen en begeleiden.
  2. Signaleren en adviseren .
  3. Presenteren en informeren.

 

De vertrouwenspersoon richt zich op melders die hebben ervaren dat ze te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon doet de eerste opvang en denkt  mee over een mogelijke oplossing van deze situatie. Ook begeleid een vertrouwenspersoon in het herstel van de beschadigde relatie tussen melder en veroorzaker. Mocht het leiden tot een klachtenprocedure zal de vertrouwenspersoon de melder hierin begeleiden. De melder blijft zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem en heeft hierin de regie. Indien een situatie is opgelost verleend de vertrouwenspersoon altijd nog enige tijd nazorg.

Naast de opvang en begeleiding heeft de vertrouwenspersoon binnen een organisatie een signalerende rol en zal zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Het presenteren en informeren is een belangrijke taak om bewustwording te creëren op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste omgangsvormen gaat over het gedrag dat de melder zelf raakt en kan zelf beslissen wat hiermee moet gebeuren en kan hierover vertrouwelijk met een vertrouwenspersoon overleggen.

Bij integriteit zaken gaat het over gedrag van anderen dat de organisatie wordt aangedaan en de melder is hierin de getuige of klager. Aangezien het belang van de organisatie hierin voorop staat zal  de vertrouwenspersoon hierover moeten melden zodat de organisatie passende maatregelen kan gaan treffen.

Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan een luisterend oor bieden en hoeft met de informatie niets te doen aangezien de melder hierin leidend is. Dit geldt niet voor de vertrouwenspersoon integriteit, die tegen de wil van de klager tot actie over zal moeten gaan.

Alleen een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en of integriteit tot je beschikking hebben is voor een bedrijf niet voldoende. Ook zal men goed beleid, gedragscodes en procedures tot hun beschikking moeten hebben.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog onduidelijkheden zijn of je wil graag meer verduidelijking, neem gerust contact op.