Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen gaan ten koste van medewerkers en of de organisatie.  Voorkomen is immers altijd beter dan achteraf herstellen. Dan zijn er al mensen beschadigd.

Het doel van  een vertrouwenspersoon is om bij te dragen aan een werkomgeving waarin werknemers zich veilig voelen en hierdoor optimaal kunnen functioneren. 

De vertrouwenspersoon heeft onder andere de volgende taken:

  • Opvangen en begeleiden
  • Signaleren en adviseren
  • Presenteren en informeren
Ongewenste omgangsvormen
De vertrouwenspersoon richt zich op melders die te maken hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon doet de eerste opvang en denkt  mee over een mogelijke oplossing van deze situatie. Ook begeleid een vertrouwenspersoon in het herstel van de beschadigde relatie tussen melder en veroorzaker.

Mocht het leiden tot een klachtenprocedure zal de vertrouwenspersoon de melder hierin begeleiden. De melder heeft de regie op weg naar een oplossing.  Als  een situatie is opgelost krijgt de melder nog enige tijd nazorg van de vertrouwenspersoon.

Naast de opvang en begeleiding heeft de vertrouwenspersoon binnen een organisatie een signalerende rol en zal zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. Het presenteren en informeren is een belangrijke taak om bewustwording te creëren op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Integriteit

Bij integriteitszaken gaat het over gedrag van anderen dat de organisatie wordt aangedaan en de melder is hierin de getuige of klager. Aangezien het belang van de organisatie hierin voorop staat zal  de vertrouwenspersoon hierover moeten melden zodat de organisatie passende maatregelen kan gaan treffen.

Een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kan een luisterend oor bieden en hoeft met de informatie niets te doen aangezien de melder hierin leidend is. Dit geldt niet voor de vertrouwenspersoon integriteit, die tegen de wil van de klager tot actie over zal moeten gaan.

Een vertrouwenspersoon  binnen een bedrijf is niet voldoende. Ook heldere gedragscodes, procedures en beleid zijn noodzakelijk.

Vragen? Neem gerust contact op.